ภาพทรงจำ – Short Film

1
0ผลงานหนังสั้นส่งเข้าประกวดในโครงการ ” กรุงศรี Presents CatFilm เอาเพลงมาทำเป็นหนัง ”

Written and Directed by Natita Aryumakwattana
Director of Photography – Natnicha Suwanprapa
Assistant Director of Photography – Papimon Ittikasem
Editor – Natnicha Suwanprapa / Papimon Ittikasem
Music and Sound Design – Aermporn Wongrattanapipat
Location – Chanakarn Laosarakham

View at DailyMotion