દહેજ માં મીંઢોળ માંડવે છુટા ॥ Dahej Ma Mindhol Mandve Chuta ॥ Gujarati Short Film 2020 ॥ KP Gujarati

2
22

Title :- દહેજ માં મીંઢોળ માંડવે છુટા ॥ Dahej Ma Mindhol Mandve Chuta ॥ Gujarati Short Film ॥ Gujarati Natak 2020

LIKE + SHARE + COMMENT + SUBSCRIBE

Director / Producer / Banner

Kamal Patel, Mahesh Kothiya, Nareshbhai

…….Special Thanks……..
Colors Studio KP & PM Gujarati Studio

……..Thanks for wotching…….

source

22 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here