ઘર ની પરિસ્થિતિ । Ghar Ni Paristhiti |GUJARATI SHORT FILM | GUJARATI NATAK #SHORTFILM #KPGujarati

8
17

Title :-
LIKE + SHARE + COMMENT + SUBSCRIBE
Artists:
Aditya Gondaliya
Raj Vaghela
Bhumika Rakhonde
Bhupatbhai

Producer / Kamal Patel @ Dipak Prajapati
Director / Raj Vaghela
Story Writer / Jit Vaghela
Dop / Aditya Gondaliya

Label : KP Gujarati Studio & CK Gujarati Studio
Copyright : KP Gujarati Studio & CK Gujarati Studio

……..Special Thanks……..
Colors Studio KP & KP Gujarati Studio

……..Thanks for watching…….

source

17 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here