വിത്തും കൈക്കോട്ടും… (Vithum Kaikkottum)..(Short Film) Directed by…Salam Kodiyathur

4
36

വിത്തും കൈക്കോട്ടും… (Vithum Kaikkottum) Directed by…Salam Kodiyathur
Actors: Sidhique Kodiyathur…K.T.Mansoor..Amjadkhan

source

36 COMMENTS

  1. എല്ലാം സമ്മതിച്ചു.. പക്ഷെ .. സലാം കൊടിയത്തൂരിന്റെ അച്ചടി ഭാഷയും ആക്ടിങ് തീരെ യോജിക്കുന്നില്ല.. എച്ച് കെട്ടിയാൽ മുഴച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ…. ഇവിടെ യാണ് സിദ്ധിഖിന്റെ വിജയവും… നാടൻ ശൈലി….
    ഈ ഷോർട് ഫിലിമുകൾ ക്കു നല്ലത് നാടൻ ഭാഷ ആണ്..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here